Wat is Kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte manier om kinderen en hun ouders te begeleiden als het allemaal niet zo lekker loopt. Als kindercoach richt ik me op het hier en nu. Wat is er nu nodig om de balans te herstellen?  

Als kindercoach kijk ik wat een kind nodig heeft en wie het kind echt is! Hierdoor is een coachtraject bij elke kind weer anders. Afgestemd op wat heeft je kind nodig? Wat wil je kind graag fijner, beter of makkelijker in zijn/ haar leven?

Als kindercoach begeleid en ondersteun ik jullie graag om mee te kijken, te luisteren en te voelen wat nodig is om de balans te herstellen en te ontdekken welke prachtige  kwaliteiten in een kind aanwezig zijn.  Als kindercoach werk ik met de overtuiging dat een kind diep van binnen weet, welke stapjes het moet maken om tot een oplossing te komen of wat het nodig heeft van zijn omgeving.  Samen op reis te gaan om de innerlijke wijsheid van het kind te laten spreken en  leren om hun eigen veerkracht en kwetsbaarheid te vergroten. Een kind leert zichzelf beter kennen, leert waar het goed in is, krijgt meer zelfvertrouwen en hierdoor wordt het krachtiger!

Door middel van (natuur)coaching, creatieve werkvormen, prachtige spelvormen, oefeningen in ademhaling en yoga, gesprekjes en mindset gaan we dit samen ontdekken, groeien en leren.  

Voor wie?

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind. Je stopt veel liefde en energie in je kind zodat je kind opgroeit tot een krachtig, mooi mens.

Je kind maakt in het leven heel veel stappen en leert ontzettend veel. Sommige stappen gaan gemakkelijk en vanzelf, andere stappen kosten wat meer tijd en geduld. Soms duurt een stap lang omdat je kind iets nog erg lastig of moeilijk vindt. Een klein duwtje, ondersteuning of erkenning kan dan erg fijn zijn! Elk kind valt weleens om. Dit hoort er gewoon bij en leert je kind veel van!  Maar het is fijn dat je kind leert hoe weer op te staan en door te zetten en dat het zichzelf staande weet te houden.

Wat is voor jou op dit moment het belangrijkste dat je graag anders wilt voor je kind? 

Wil jij je kind ook graag weer zien als een blij kind dat zichzelf staande kan houden?

Wil jij een duwtje in de rug zodat je je kind weer verder kunt helpen in zijn of haar leven? 

Heb jij als ouder een vraag, maak jij je zorgen over je kind of zit je kind ergens mee? Wil je de situatie in je gezin verbeteren?

Wil jij dat je kind weer steviger, krachtiger en met meer vertrouwen in zichzelf in het leven staat?

Wens jij dat je kind..

  • zijn emoties beter kan uiten?
  • meer vertrouwen in zichzelf mag krijgen en positiever naar zichzelf leert kijken?
  • groeitaal leert in plaats van zichzelf afwijzen en denken over zichzelf dat het niets goed kan?
  • het mag leren waar de stopknop zit voor piekeren, zorgen maken en veel nadenken?
  • leren omgaan met (hoog)gevoeligheid en dit als kracht kan gebruiken?
  • dat het leert omgaan met emoties als boosheid en frustratie, begrijpt hoe dit werkt en dit op een andere manier leert uiten?
  • leert omgaan met verlies of verandering?
  • leert hoe om te gaan met overprikkeling?

Dat is dit het moment om een stap te nemen en om met mij samen eens te praten over welke verandering jij graag wenst!

Ik denk en voel graag met je mee en wil bijdragen aan een positieve verandering bij je kind en in je gezin!

Kinderen zijn vanaf 8 jaar te coachen. Dat is de leeftijd dat een kind voldoende gerijpt is om naar zichzelf te kunnen kijken en iets onder woorden te kunnen brengen. Als een kind jonger is dan 8 jaar, dan volgt een coachtraject met de ouders. Voor tips, adviezen en handvatten voor een positieve verandering!

 

 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt telefonisch plaats. In het kennismakingsgesprek vertel ik in het kort wie ik ben en op welke manier ik werk binnen mijn kindercoachpraktijk. In het kennismakingsgesprek kan je als ouder aangeven waarvoor je belt, wat je zorgen zijn en waar jij je kind graag in ziet groeien.

 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders. Tijdens het intakegesprek ga ik samen met jullie als ouders verder in gesprek. Welke zorg heb je over je kind? Welke wens heb je voor je kind? In het intakegesprek krijgen we helder welke hulpvraag er ligt voor je kind. Op een prettige manier bespreken we de zorgen, je wensen en behoeften, de hulpvraag en welke verwachtingen er liggen.

Tijdens het intakegesprek leg ik uit hoe het coachingstraject eruit gaat zien en op welke manier ik te werk ga. Als je samen besluit een coachingstraject in te gaan samen met je kind, dan ontvang je een intakeformulier. Deze wordt door beide ouders ingevuld en ondertekend en terug gestuurd voor de eerste coachsessie met je kind. We plannen een afspraak voor de eerste coachafspraak.

 

Coachingtraject

In het coachingstraject ga ik eerst kennismaken met je kind. Dit kan ook met de aanwezigheid van een ouder. Ik ga op kindniveau met je kind in gesprek om erachter te komen of bij het kind dezelfde hulpvraag aanwezig is of dat een kind eerst andere stapjes wil maken. Als kindercoach ga ik in gesprek met je kind, als ouder mag je meeluisteren.

Als de hulpvraag vanuit het kind en vanuit de ouder helder is, gaan we aan het doel werken.

Tijdens het coachingstraject maak ik gebruik van vele mooie werkvormen. Dit kan zijn; natuurcoaching, mindset, schatgravers, het hartenpakket, COACHEE!, creatief bezig zijn. Het coachen is erop gericht om een diepere, helende laag te komen om tot inzichten te komen.

Samen ga ik op reis met je kind en op zoek naar de mooie kwaliteiten, eigen wijsheid en veerkracht!

 

 

 

 Alles wat je aandacht geeft, groeit!